Aktuality

kontakt

Připomenutí naší činnosti ve Vzpomínkovém videu ke shlédnutí v Zápisníku událostí.

Rozhovor v Českém rozhlase 
o etice a trapasech v rubrice Natočili s námi

Článek, fotky a film
ze soustředění na Hluboké
v rubrice Zápisník událostí

Swing camp v rubrice
- čtěte v Zápisníku událostí

KORONAVIRUS

NOUZOVÝ STAV do odvolání

Od 5.10.2020 omezení tréninků

Od 9.10 2020 zákaz činnosti

9.10.2020 ukončení kurzu září- říjen

Zrušení kurzu listopad- prosinec

Zrušení soustředění 26.-29.11.2020 v Nižboru

Zrušení listopadového semináře na Šeberově
Kurzovné za zrušené lekce bude vráceno

Pár slov na prahu taneční sezony 2016/2017

Dámy a pánové,

věříme, že jste prožili krásné léto, nabrali plno sil a že se opět budeme setkávat na tanečním parketu. Protančili jsme společně pěkný kus cesty, neboť STK Grado vstupuje již do své deváté taneční sezóny. Tančili jsme pro radost a všechny páry našeho klubu výrazně zlepšily své taneční dovednosti. Vy všichni jste vytvářeli příznivou atmosféru nově příchozím párům, které se rychle aklimatizovaly a staly se tak stabilními členy kolektivu. Společenských akcí našeho klubu a soustředění se až na výjimky zúčastňovali všichni.

S úterní skupinou jsme nastudovali společně několik plesových choreografií a opakovaně jsme se zúčastňovali Mistrovství ČR a SR v kategorii seniorů. Nejlepším výsledkem byla finálová účast na MČR v roce 2015 a potěšilo nás, že jsme byli první, kdo na tyto vrcholné akce SUT zařadil choreografie argentinského tanga. Některé páry z formace zúročili své nabyté dovednosti také v soutěžích jednotlivců a jejich zásluhou byla i medailová umístění. Vám všem patří poděkování za dosavadní spolupráci, které si velmi vážím.

Rok 2016 je také rokem, kdy některé činnosti končí a jiné začínají. S Dušankou jsme ukončili činnost v Národním domě na Vinohradech a v klubu jsme zakončili úspěšnou osmiletou éru studování plesových choreografií. Dospěli jsme společně k názoru, že pro budoucnost bude přínosné věnovat nyní čas technice, správnému provedení a rozšíření repertoáru variací. Dále budeme na přání řady členů pokračovat cestou experimentálního kurzu.

Některé páry, které jsme v klubu připravili na jejich první taneční soutěže, dle vlastních slov dlouho zvažovaly, jak by po ukončení formace mohly dále zúročit své dovednosti a naplnit své ambice. Nakonec se rozhodly hledat hranice svých možností a sólově se věnovat sportovnímu tanci. Milá byla jejich poděkování na rozloučenou, že jsme je pro tanec nadchli a že se jim dostalo opravdu širokého tanečního vzdělání. Jejich rozhodnutí dále se rozvíjet vítáme, respektujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na soutěžních parketech.

V současné době pro Vás připravujeme říjnové soustředění, a protože jsme společenský taneční klub, po odmlce obnovíme i tradici našich vánočních setkání a budeme se snažit vyhledávat další vhodné společenské příležitosti, na kterých bychom se mohli pobavit a zatančit si. Pravidelné tréninky na Šeberově zahájíme dnem 6. září 2016.

Těšíme se s Vámi na další setkávání

Zdeněk Řehák

ilu zahajeni2016