Aktuality

kontakt

Potřebujete plesové šaty?
INFINITE nabízí inspiraci
- rubrika Náš módní tip

 - - -

Rozhovor v Českém rozhlase
o etice a trapasech
v rubrice Natočili s námi

Článek, fotky a film
ze soustředění na Hluboké
v rubrice Zápisník událostí

Swing camp v rubrice
- čtěte v Zápisníku událostí

 

PRO ČLENY klubu GRADO:

Tréninky na Šeberově:
úterý - 20.00 h
středa - 20.00 h
čtvrtek - 20.00 h
neděle - 20.00 h

Ohlédnutí za taneční sezónou 2014/2015

Stejně jako v minulých letech taneční sezóna uplynula jako voda. Od počátku září až do konce června jsme odučili v Národním domě na Vinohradech 123 lekcí v šesti typech navazujících kurzů. Společenský tanec pod našim vedením si osvojovalo přes 600 žáků, z nichž mládež tvořila 1/3 a dospělí plné 2/3 z celkového počtu frekventantů. Nálada v kurzech byla výborná a podle ohlasů žáků či jejich rodičů se v Národním domě na Vinohradech cítili velmi dobře, což nás velice těší, ale je to samozřejmě výsledek celého týmu od asistentů, přes hudebníky až po vedení Taneční školy NDV.

Naší další pracovní oblastí je činnost v tanečním klubu STK Grado Praha. Zde se pod našim vedením zdokonalovalo v tanci celkem 24 párů a 12 jednotlivců. Tréninky probíhaly 3 x týdně v rozdělení do jednotlivých skupin podle výkonnosti a studovaných žánrů. Mimo dobré nálady, společenských a hlavně přátelských vztahů jsme společenský tanec výkonnostně posouvali stále výš. Výsledkem byla opakovaná účast našich párů na Senior hobby soutěžích a vytvoření dvou nových skupinových choreografií, z nichž standartní mix tanců ve finále Mistrovství ČR pořádané Svazem učitelů tance obsadil v mezinárodní účasti 7. místo. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme soubor s nejvyšším věkovým průměrem, si umístění velmi považujeme. Činnost klubu obohatila dvě víkendová soustředění s téměř 100 % účastí členů klubu, na kterých jsme studovali další variace do rumby, čači, figurálního valčíku a paso doble. Z kulturních akcí musíme připomenout krásné vánoční setkání v Karlínském divadle a uspořádání prvního klubového plesu.

Z výše uvedeného se není co divit, že taneční sezóna uplynula tak rychle. Všem, se kterými nám bylo dopřáno spolupracovat, bychom chtěli poděkovat a vyjádřit přání, abychom se ve zdraví setkali na prahu nové taneční sezony 2015/2016.

Zdeněk Řehák, Dušana Jirovská, Dana Řeháková

ilustr tanecni