Quickstep

Quickstep 4/4 takt, 50-52 taktů/min.

V tanečních kurzech a v klubu jsme se učili (tančíme) tyto variace:

Základní krok
Ot. vpravo šroubová
Otáčka vpravo spinová
Běžená otáčka vpravo
Otáčka vlevo přeměnou
6 běžených kviků
V6
Postupný krok
Jednoduché křížení vpřed
Dvojité křížení vpřed
Telemark vznosný
Telemark otevřený
Charleston
Datel
Jamping SSQQQQSaS
Zpětný kontraček
Běžená pasáž kvapíková
Běžená pasáž promenádní